Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη

Καλώς ήρθατε στη σελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Slider

Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη» έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στους τομείς των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και την αναβάθμιση της έρευνας στους συγκεκριμένους τομείς, ώστε οι απόφοιτοί του να καλύπτουν με επιτυχία προκηρυσσόμενες θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και να στελεχώνουν Ερευνητικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Υποψήφιοι

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. στα «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη» είναι:

  • Πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών
  • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών
  • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική

Περισσότερα

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής

Ομαδοποιούνται σε 5 παραμέτρους: βαθμός πτυχίου, συνέντευξη, δημοσιευμένες εργασίες, γλωσσομάθεια, ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα. Περισσότερα

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα, με δυνατότητα μερικής φοίτησης, με ανώτατη διάρκεια τα έξι (6) εξάμηνα. Περισσότερα

Τέλη Φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης καθορίζεται στα 600€ ανά εξάμηνο για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτητσης, με δυνατότητα απαλλαγής από τα δίδακτρα με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Περισσότερα

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Εκδηλώσεις

Μαΐ 31

Research Day

Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ 14:00 - 17:30

Μαΐ 31

Lecture of Professor Petros Maragos

Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ 14:00

Απρ 23

Διάλεξη του καθηγ. Makoto Tatsuta (National Institute of Informatics, Japan)

Ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας, Αίθουσα H6 (πρώην B) 17:00