Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για Παρασκευή 16/11

Οι διαλέξεις της Παρασκευής 16/11/2018 των μαθημάτων “Παιχνίδια και Τεχνητή νοημοσύνη” και “Ανάλυση Βιοσημάτων-Νευροπληροφορική” θα γίνουν στην αίθουσα ΕΑ2 στο παράτημα του Τμήματος στην οδο Εθν. Αντιστάσεως 16 στην Καλαμαριά (2ος όροφος).

https://www.csd.auth.gr/el/school/access

Η αλλαγή αφορά μόνο την συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι ώρες παραμένουν οι ίδιες