Αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων

Έχει γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων και έχουν μεταφερθεί τα μαθήματα “Τεχνητή Όραση” και “Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων- Χρονοσειρές”.

Παρακαλείσθε να δείτε την αλλαγή εδώ