Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα "Υπολογιστική Νοημοσύνη-Στατιστική Μάθηση" θα ξεκινήσει την Πέμπτη 17/10/2019 λόγω απουσίας του διδάσκοντα στις 10/10/2019.