Αναβολή πρώτου μαθήματος Στατιστικής Μάθησης – Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό το μάθημα Στατιστική Μάθηση – Υπολογιστική Νοημοσύνη δεν θα πραγματοποιηθεί στις 17/10/2018. Θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά την Τετάρτη 24/10/2018 στην αίθουσα που αναφέρει το πρόγραμμα.