Δεύτερος κατάλογος επιλεχθέντων στο ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 380/14-7-2021  ενέκρινε την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών του 2ου στο 1ο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη» για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Για λόγους ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων στη λίστα των επιτυχόντων αναφέρεται ο κωδικός της αίτησης σας.

Για να κάνετε την εγγραφή σας θα πρέπει να προσκομίσετε την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη καθώς και την αίτηση υποψηφιότητας σας εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα δικαιολογητικά που αναρτήσατε στην πλατφόρμα σε έντυπη μορφή.

Για την κατοχύρωση της εγγραφής σας απαιτείται η πληρωμής της 1ης δόσης των διδάκτρων του πρώτου εξαμήνου (300€) εφόσον δεν προτίθεστε να κάνετε αίτηση απαλλαγής διδάκτρων. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα χρειαστεί πρώτα να μας στείλετε με email (pms_info@csd.auth.gr) το ΑΜΚΑ σας προκειμένου να σας εκδώσουμε έναν μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει πριν φτάσουν τα έγγραφα που σας ζητάμε στην Γραμματεία.

Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σας θα πρέπει να τα αποστείλετε στην Γραμματεία ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής, Κτίριο Βιολογίας Ημιώροφος, Γραφείο 14, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54124 μέχρι και τις 30/7/2021.

Εάν επιθυμείτε να αιτηθείτε μερικής φοίτησης παρακαλείσθε μαζί με την αίτηση εγγραφής να προσκομίσετε και μια βεβαίωση εργοδότη όπου αποδεικνύεται ότι εργάζεστε τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως.

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία στο 2310998930.