Κατάταξη στο ΠΜΣ “Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη”

Ανακοινώνεται η κατάταξη των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προσκαλούνται όσοι είναι στον Πίνακα Επιλεχθέντων να εγγραφούν εντός της περιόδου 4/7/2019 ως 19/7/2019 (αναμένεται έγκριση απο τη Συνέλευση του Τμήματος την 3/7/2019).

Μετά την έγκριση της Συνέλευσης θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση για τις διαδικασίες εγγραφής.