Καταβολή διδάκτρων για εγγραφέντες στο ΠΜΣ “Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη”

Όσοι έχουν καταθέσει ήδη την αίτηση εγγραφής παρακαλούνται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου να πληρώσουν την πρώτη δόση των διδάκτρων (300€) στον τραπεζικό λογαριασμό GR76 0172 2020 0052 0209 2821 986 (Τράπεζα Πειραιώς) όπου στην αιτιολογία θα αναφέρεται το όνομά τους και να προσκομίσουν το αποδεικτικό της κατάθεσης.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση απαλλαγής διδάκτρων θα πρέπει να φέρετε την αίτηση σας μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση μερικής φοίτησης θα πρέπει να φέρετε την αίτηση σας μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου μαζί με μια βεβαίωση εργοδότη όπου αποδεικνύεται ότι εργάζεστε τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως.