Οδηγίες για τη δημιουργία Ιδρυματικού Λογαριασμού στο ΑΠΘ

Όταν λάβετε SMS το οποίο θα περιέχει 2 αριθμούς (θα αναφέρονται ως ΑΠΜ και ΟΤΡ) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://register.auth.gr και πατήστε Ιδρυματικός λογαριασμός για να δημιουργήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό που θα χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, π.χ. ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, δημιουργία ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Εάν έχουν περάσει πάνω απο 5 μέρες απο όταν λάβατε το μήνυμα και δεν έχετε ενεργοποιήσει το email σας θα πρέπει στο Ιδρυματικός λογαριασμός που θα πάτε να επιλέξετε επαναποστολή του SMS για να μπορέσετε να προχωρήσετε.

Αγνοείστε το λάθος που εμφανίζει στην ημερομηνία γέννησης!

Για να κάνετε αίτηση για την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα πληκτρολογείτε http://academicid.minedu.gov.gr/