Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου

Θα βρείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής για τον Ιανουάριο εδώ

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για τα μαθήματα που ακόμα δεν έχει οριστεί η αίθουσα εξέτασης