Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου από 27/5/2019

Το πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ΠΜΣ επανέρχεται στο κανονικό όπως πριν το Πάσχα.

Θα βρείτε το πρόγραμμα για επιβεβαίωση στο Link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RtuUYSlhekkkPw6f9XnnGj-md7Grc6DURAnUVooBb6s/edit#gid=2005996308