Συμπληρωματική πρόσκληση για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη”

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι η 2η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη» διαρκεί ως 1/10/2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:

https://dmci.csd.auth.gr/admissions/

και σε έντυπη μορφή ως τις ημερομηνίες συνεντεύξεων στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Προσοχή!!Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης σας δεν έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε αλλά είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα συμμετοχής σας στις συνεντεύξεις προκειμένου να γίνεται αποδεκτός υποψήφιος. Επίσης θα πρέπει να την εκτυπώσετε και μαζί με τα δικαιολογητικά σας σε έντυπη μορφή να την προσκομίσετε στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας.