Σύμβουλος καθηγητής

Θα βρείτε εδώ την κατάσταση με τον σύμβουλο καθηγητή που έχει ο κάθε φοιτητής.

Ο σύμβουλος καθηγητής καθοδηγεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια στη πορεία των σπουδών του στο ΠΜΣ.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.