Χρέωση προπτυχιακών μαθημάτων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Εδώ θα βρείτε την λίστα των προπτυχιακών μαθημάτων που θα χρεωθούν σε κάθε έναν από τους πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ “Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη”.

Η επιλογή των μαθημάτων έγινε με βάσει τις ελλείψεις σε βασικές γνώσεις στον τομέα των Ψηφιακών Μέσων και Υπολογιστικής Νοημοσύνης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον Αναπληρωτή καθηγητή Νικολαΐδη Νικόλαο. (nnik@csd.auth.gr)