Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Προσκαλούνται Πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. στα «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη» ως 16 Ιουλίου 2018 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων: http://dmci.csd.auth.gr/admissions

Θα επακολουθήσει συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τις 20 Ιουλίου 2018 ως 10 Οκτωβρίου 2018. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται περιοδικώς μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Τα μαθήματα διέξαγονται απογευματινές ώρες.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους εντός του Οκτωβρίου 2018. Οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν αντί αντιγράφου πτυχίου, βεβαίωση σπουδών συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής των υποψηφίων αυτών θα γίνει μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου.

Περισσότερα