Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη”, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικά

  • Με τη γραμματεία στον αριθμό: 2310998930 (Ειρήνη Τρίκκα)

Με e-mail

Με fax

  • Με τη γραμματεία στον αριθμό: 2310998419