Μάιος 31

Lecture of Professor Petros Maragos

Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ 14:00

Μάιος 31

Research Day

Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ 14:00 - 17:30

Απρ 23

Διάλεξη του καθηγ. Makoto Tatsuta (National Institute of Informatics, Japan)

Ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας, Αίθουσα H6 (πρώην B) 17:00