Χορήγηση Μεταπτυχιακού Τίτλου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση του Μεταπτυχιακού τίτλου

(Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προγράμματος Σπουδών και έχει κατατεθεί η βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος)

1. Kατάθεση της διπλωματικής σας εργασίας στην Κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. Θα σας χορηγηθεί βεβαίωση την οποία θα στείλετε στην Γραμματεία με email. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο κατάθεσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

2. Πληρωμή των παραβόλων για τα πιστοποιητικά που θα χρειαστείτε (13€ αντίγραφο μεταπτυχιακού, 6€ αναλυτική βαθμολογία, 32€ πάπυρος). Καταθέτετε τα αντίστοιχα ποσά που επιθυμείτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή μέσω web banking στον λογαριασμό 5272-041780-361 με IBAN GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361 και αποστέλετε με email το αποδεικτικό της κατάθεσης στη Γραμματεία.

3. Από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος  θα πάρετε μια βεβαίωση ότι δεν χρωστάτε βιβλία.

4. Bεβαίωση διαγραφής από τις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, (για φοιτητές που διέμεναν)

Αποστέλετε με email στην γραμματεία (pms_info@csd.auth.gr) τις βεβαιώσεις απο τις βιβλιοθήκες (2),  το αποδεικτικό συμπλήρωσης του ερωτηματολόγιου που βρίσκετε στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ (https://qa.auth.gr/student), τις αποδείξεις από τα παράβολα και κάνετε αίτηση στο https://students.auth.gr/ για τα πιστοποιητικά που επιθυμείτε και πληρώσατε.